05. August 2021

Til alle familier på Al-Hilal Skolen

Nu er sommerferien snart slut.

Skolen håber, at vi vender tilbage til normale skemaer og retningslinjer efter ferien.

Første skoledag for 1. 9. klasse  : tirsdag d. 10. august kl. 10.00 – 12.00

Første skoledag for 0. kl. (Børnehaveklassen): onsdag d. 11. august kl. 10.00 – 12.00

HUSK !!! Ansøgningsskema til friplads for skoleåret 2021/2022. Skal udfyldes,

underskrives af begge forældre og afleveres på skolens kontor i august 2021.

.

Venlig hilsen

Aziz El´Wali

skoleleder