6.kl klasse på besøg på Renseanlæg Avedøre (kloaklab).

En spændende og lærerig dag med overskriften Fra spildevand til hav