Skolens fritidsordning er et tilbud til elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I fritidsordningen kan børnene blive passet og lege eller lave lektier under opsyn. De får også noget at spise og drikke. 

For at komme i fritidsordningen skal børnene være tilmeldt. Fritidsordningen har åbent efter skoletid.

Værdigrundlag for Al-Hilal skolens SFO

SFO’en på Al-Hilal skolen, skal være et trygt og sjovt sted at være. Derfor ønsker vi at skabe et
miljø, hvor vi har fokus på børnenes trivsel, gennem en anerkendende tilgang til vores pædagogiske
arbejde og på at yde omsorg og skabe trygge rammer. Vi værdsætter forskelligheden blandt børnene
og ser dette som en styrke, hvor vi bestræber os på at kigge til det enkelte barns behov. Det er
vigtigt at børnene føler sig hørt og set, når man henvender sig til en voksen, ved at få den hjælp,
man har brug for, uanset situation. Legen er en vigtig del af SFO’en, hvor der skabes et miljø og
nogle rammer for at børnene kan udfolde- og udvikle sig, og hvor man kan opleve og afprøve nye
ting. Et godt forældresamarbejde, er en vigtig del af vores arbejde, da forældrenes rolle er den største i barnets liv.
På baggrund af overstående lægger vi vægt på værdierne: Anerkendelse, tryghed, fællesskab,
ansvarlighed og rummelighed.

Anerkendelse:
Vi anerkender, ved at lytte til barnet, selvom vi ikke er enige
Vi anerkender, ved at se barnet, og se dets forskellighed.
Vi anerkender, ved at møde barnet, der hvor barnet er.

Tryghed

Vi skaber trygge rammer ved at, børnene kan have tillid til de voksne der er omkring dem.
Vi skaber trygge rammer ved at, børnene føler sig accepteret og anerkendt for det de er.
Vi skaber trygge rammer ved at, børnene mødes af omsorgsfulde og empatiske voksne.
Vi skaber trygge rammer ved at, der skabes et miljø med gensidig respekt.

Fællesskab:
Vi skaber et fællesskab, hvor børnene lærer at være sammen med andre.
Vi skaber et fællesskab, hvor børnene danner relation til andre børn og voksne.
Vi skaber et fællesskab, hvor børnene føler at de hører til.
Vi skaber et fællesskab, hvor børnene føler sig inkluderet i fællesskabet.

Ansvarlighed
Vi skaber et miljø, hvor børnene, har et ansvar for egen udvikling.
Vi skaber et miljø, hvor børnene, har et ansvar for at bidrage til fællesskabet.
Vi skaber et miljø, hvor børnene, har et ansvar, for at tage konsekvensen af sine egne handling
Vi skaber et miljø, hvor børnene, har et ansvar, for at skabe et miljø med respekt for egne og andres
ting.

Rummelighed

Vi ser forskellighed som en ressource.
Vi værdsætter hinanden på baggrund af vores forskellighed.
Vi værdsætter at give plads til uenigheder.
Vi værdsætter, et miljø, hvor der er plads til at arbejde med børnenes personlige udfordringer.
Medbestemmelse:
Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være.
Kun der hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke.
– Carl Scharnberg.

Åbningstider

Mandag – Torsdag fra. kl.: 13:00 – 16:30 

(Fredag fra.kl.13:00 – 15:00) 

Priserne for SFO

 

500,00 kr. pr. måned for et barn

800,00 kr. pr. måned for to børn

900,00 kr. pr. måned for tre børn

Udmeldelse skal ske til udgangen af en måned.

SFO ANSATTE

SFO Leder  –  Rachida Ounani 

    SFO pædagog -Amani Abdullha 

SFO medhjælper – Abdelghani

Kontakt SFO . 35825760