Kære alle forældre på Al-Hilal Skolen

Vi håber alle har det godt på trods af omstændighederne!

Vi sender jer dette brev for at informere om, hvordan det videre forløb kommer til at se ud. Som I sikkert i forvejen ved, så er skolen lukket frem til den 7. februar 2021.

Fjernundervisningen/den virtuelle undervisning vil derfor fortsætte frem til den 7. februar 2021. Undervisningen følger skemaet, men første lektion starter kl. 9.00 fremfor 8.30.

Billedkunst, praktisk/musiske fag og idræt (0. – 3. kl.) er aflyst og eleverne har ikke virtuel undervisning i de lektioner. Praktisk/musiske fag er aflyst (4. – 6. Kl.), men fra på mandag den 18.01.2021 har eleverne (4. – 6. Kl.) idræt og billedkunst igen (efter skemaet).

Hvis nogle forældre har brug for nødpasning til deres børn, skal de informere deres barns klasselærer, som derefter vil sørge for at få arrangeret nødpasning sammen med skolelederen og de øvrige lærere.

Hvis man af andre årsager ikke kan sørge for at ens børn følger den virtuelle undervisning, enten pga. manglende computere eller andet, kan man fortsat kontakte klasselæreren med henblik på at finde en løsning. Skolen kan fx tilbyde nødpasning eller låne computere/tablets ud til dem, som har behov for det.

Det er vigtigt at alle elever deltager aktivt i fjernundervisningen. Lærerne vil føre protokol over elevernes fremmøde og aktivitet.

Skolen vil ikke opkræve betaling for frugt og SFO for januar måned.

NB! Nye ringetider (Udvidet spisepause)

Mange hilsner

Skoleleder

Aziz El-Wali

15.01.2021

Ringetider jan. 2021 2

Kære alle forældre på Al-Hilal Skolen

Vi håber alle har haft et godt nytår!

Vi sender jer dette brev for at informere jer om, hvad I sikkert i forvejen ved, navnligt at alle grundskoler er lukket frem til den 17. januar 2021.

Fjernundervisningen/den virtuelle undervisning vil derfor starte mandag den 4. januar 2021 kl 9.00. Undervisningen følger skemaet men første lektion starter kl 9.00 fremfor 8.30. Vedhæftet er et skema med de nye tider.

Billedkunst, praksismusiske fag og idræt (0.-6. klasse) er aflyst og eleverne har ikke virtuel undervisning i de lektioner.

Hvis nogle forældre har brug for nødpasning til deres børn, skal de informere deres barns klasselærer, som derefter vil sørge for at få arrangeret nødpasning sammen med skolelederen og de øvrige lærere.

Hvis man af andre årsager ikke kan sørge for at ens børn følger den virtuelle undervisning, enten pga. manglende computere eller andet, bedes man kontakte klasselæreren med henblik på at finde en løsning. Skolen kan fx tilbyde nødpasning eller låne computere/tablets ud til dem som har behov for det.

Det er vigtigt at alle elever deltager aktivt i fjernundervisningen. Lærerne vil føre protokol over elevernes fremmøde og aktivitet.

Skema for fjernundervisning -Januar 2021

GODT NYTÅR

Al-Hilal Skolen

 

TIL ALLE SKOLENS FAMILIER:
Sidste skoledag før nytår bliver torsdag d. 17. december (mødetid 09.00 -13.00)
SFO (13.00 – 16.00)
Nytårsferie fra fredag den 18. december til søndag den 03. januar 2021
Vi møder i skole igen mandag den 04. januar 2021.
Vi opfordrer alle til at få taget en Coronatest en af dagene nær skolestart.
Vi håber hele skolen lukker op den 04. januar, men afventer besked fra myndighederne om 05. – 09. klasse.

Venlig hilsen og godt nytår fra os alle.

Aziz El-Wali
Skoleleder


I forbindelse med lukning pga. Covid-19

 

Kære alle forældre på Al-Hilal Skolen

 

På baggrund af pressemødet afholdt mandag den 7. december 2020, skal elever fra 5.-9.- klasse undervises virtuelt hjemmefra fra onsdag den 9. december 2020. Eleverne fra 0. – 4. klasse har almindelig undervisning på skolen.

 

Skolen starter Emne uge 51 (mandag -torsdag 09.00-13.00, fredag til kl. 12.00) fra 1- til 4. kl. klassevis.

Elever fra 05. – 09. kl. fortsat undervise virtuelt (Online) – undtaget F/K samt Tysk.

 

God ferie og godt nytår til alle

 

Hilsen

Al-Hilal Skolen

Aziz El-Wali

Til Alle familier med børn på al Hilal Skolen

Nu har vi lukket skolen til efter efterårsferien på grund af Corona smitte både hos lærere og elever i flere klasser.

I skal huske, at hvis der er smitte i familien, skal I alle isolere jer fra alle uden for

husstanden.

Ingen må deltage i aktiviteter/sport/familiefester eller andet, indtil alle er raske og testet negative to gange.

Stå sammen og hold afstand.

På gensyn efter ferien mandag 19. oktober til en Coronafri skole.

 

Venlig hilsen

Aziz El´Wali, skoleleder

 

Kære alle forældre

Vi har været nødsaget til at sende alle børn hjem, da vi her til morgen fik en masse henvendelser med at elever og nogle medarbejdere er testet positive. Vi lukker skolen frem til efterårsferie. Vi møder ind igen mandag den 19.10.2020 til normal tid.

Vi undskylder den forvirring det har måtte medføre og vi håber på jeres forståelse.

Vi opstarter online-undervisning fra i morgen tirsdag 06.10.2020. Online-undervisningen følger normalt skema.

Kære alle forældre

 

M.V.H

Skoleleder

Aziz El-Wali

5.10.2020

Kære forældre

Vi sender jer denne meddelelse for at informere jer om hvad der skal ske mht. de klasser der er blevet
sendt hjem pga. smitte af Covid-19.

2. – 3. – 4. – 6. og 7. klasse kan komme i skole på mandag hvis de har fået foretaget en test som er
negativ. Eleverne bør testes anden gang også, så vi kan holde øje med smitten. Hvis eleverne får
symptomer efterfølgende skal de blive hjemme .
Børn under 12 år kan vælge at blive hjemme i 7 dage i stedet for test.
Skolen tilbyder nødundervisning til de elever der vælger at blive hjemme hvis ikke de ønsker at blive
testet.
Man må ikke komme i skole hvis der er en smittet i ens husstand eller hvis man har været nær-kontakt
til en smittet.

Forældrene bedes informere klasselæreren eller skolens kontor om testeresultaterne eller om de vælger
at blive hjemme.

M.V.H
Skoleleder
Aziz El-Wali 

02.10.2020

Kære forældre

 

Kære alle forældre og medarbejdere

TILFÆLDE AF CORONA-VIRUS
Kære alle forældre og medarbejdere

Vi er i dag blevet orienteret om, at en medarbejder desværre er smittet med Corona-virus.
Alle, der har været i nær kontakt med den smittede, skal holde sig hjemme og testes for Corona-virus.
(Dette gælder 2. 3. og 4. klasse)
Alle andre børn og voksne, der ikke har været i nær kontakt med den smittede, kan komme i skole. Men vi
opfordrer til, at I er ekstra opmærksom på sygdomstegn de næste 14 dage og følger de generelle råd om
god hygiejne. Kontakt egen læge i tilfælde af sygdom.
Fortsat stort fokus på hygiejne, ekstra rengøring og en tryg hverdag Skolen er forsat åben. Vi følger
sundhedsmyndighedernes anbefalinger tæt og bliver ved med at have stort fokus på hygiejne og ekstra
rengøring. Jeg håber meget, at det forhindrer yderligere smitte.
Alle, der har været i nær kontakt med den smittede, skal blive hjemme, må ikke mødes med personer uden
for husstanden og skal testes for Corona-virus. Hvis testen er negativ – og altså ikke viser tegn på Corona,
kan de børn og voksne, som har været i nær kontakt med den smittede, komme tilbage. Børn under 12 år
kan vælge at blive hjemme i syv dage i stedet for test. Søskende til et barn, som har været i nær kontakt
med en smittet, må gerne komme i skole.
Skolen er klar over, at situationen kan give anledning til både bekymring og besvær, og I må endelig ringe til
skolens kontor med spørgsmål og tvivl.

Med venlig hilsen
Aziz El-Wali, skoleleder

Du kan finde mere information i Sundhedsstyrelsens materialer:Symptomer på Corona-virus:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-har-symptomer-paa-COVID-19 

Information til forældre: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Har-dit-barn-symptomer-der-kan-vaere-
COVID-19-eller-er-der-smitte-i-dit-barns-dagtilbud-eller-skole

Typiske symptomer
De typiske symptomer på Corona-virus ligner de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i
de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og
ondt i halsen. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du ringe til din læge.
Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for Corona.

            01.10.2020

Kære alle forældre og medarbejdere

Vi er blevet orienteret om, at en medarbejder desværre er smittet med COVID-19.

Alle, der har været i nær kontakt med den smittede, er sendt hjem. De er informerede om, at de skal holde sig hjemme og testes for COVID-19.

Alle andre børn og voksne, der ikke har været i nær kontakt med den smittede, kan komme i skole.

Men vi opfordrer til, at I er ekstra opmærksom på sygdomstegn de næste 14 dage og følger de generelle råd om god hygiejne. Kontakt egen læge i tilfælde af sygdom.

Skolen er forsat åben. Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger tæt og bliver ved med at have stort fokus på hygiejne og ekstra rengøring. Vi gør vores yderste for at forhindre at smitten spredes.

Vi gør opmærksom på at alle elever skal gå hjem efter skole og ikke må opholde sig i skolegården.

Skolen giver besked om hvornår eleverne kan komme tilbage igen.

M.V.H.

Al-Hilal Skolens leder

Aziz El-Wali

28.09.2020

Genåbning af skolen

for 0. – 5. klasse

15.04.2020

7.April.2020

Kære alle børn og  forældre 

 Mandag den 23. marts har statsministeren igen holdt pressemøde.

Og skolelukningen fortsætter til og med 13. april (efter påske).

Vi må altså fortsætte på samme måde som nu med hjemmeundervisningen og vi vil orientere jer

med alle relevante nyheder som nu.

Tak for jeres samarbejde og vi håber I alle er raske og ved godt mod. Pas på hinanden.

God arbejdslyst – på trods!

Hilsen

Aziz El’Wali, skoleleder

24.MAR.2020

AL-HILAL SKOLEN HOLDER LUKKET FRA TORSDAG D. 12. MARTS TIL OG MED SØNDAG DEN 29. MARTS

læse mere :Børne- og Undervisningsministeriet Information om coronavirus/covid-19 

11. MAR 2020